Búvárbiztosítás

Díjszámítás Szolgáltatások Információk Magunkról Hasznos tanácsok

Búvárbiztosítás

Gyakran felmerülő kérdések

Az alábbiakban az ügyfelek által leggyakrabban elhangzó kérdéseit és azok válaszait olvashatja el a búvárbiztosítás termékkel kapcsolatban:

Mire jó az utasbiztosítás?
Ha utazás, vagy búvárkodás során külföldön felmerült káresemény következik be egészségünkkel, poggyászunkkal, joghelyzetünkkel kapcsolatban, az utasbiztosítás 0-24 órán keresztül védelmet nyújt számunkra. Tanácsot ad, költséget vállal át, szakembert küld segítségünkre, vagy szakemberhez irányít bennünket.

Ki lehet a szerződő?
Szerződő az 14. életévét betöltött, magyarországi bejelentett lakhellyel rendelkező természetes személy, vagy devizabelföldi vállalkozás, aki az utasbiztosítást megköti, és a biztosítás díját megfizeti.

Ki lehet a biztosított?
Biztosított az a bejelentett magyarországi lakhellyel rendelkező magánszemély, aki 70 éven aluli, a sportág nemzetközi szövetsége - a Búvár Világszövetség ill. a Magyar Búvár Szakszövetség (továbbiakban: MBSZ) Technikai Bizottsága által hivatalosan elismert búvárminősítéssel rendelkezik, vagy ezen szervezetek által elismert tanfolyamon, búvárminősítés megszerzése céljából vesz részt és ennek érdekében igazolható módon folytat víz alatti tevékenységet.

Ki nem lehet biztosított?
Nem lehet biztosított a tartósan külföldi szolgálatot teljesítő, külföldön tartósan munkát vállaló és vele kinttartózkodó családtagjai, az a külföldinek minősülő természetes személy, aki számára ezt a mindenkor érvényes devizajogszabályok nem teszik lehetővé és az állandó lakhelye szerinti országba utazik.

Milyen hosszú időre köthető meg a biztosítás?
A biztosítás minimum 4 napra, és legfeljebb 90 napra köthető meg.

Mi a biztosító kockázatviselésének kezdete?
Az az időpont, amelytől kezdve biztosítási védelmem életbe lép. Ez szerepel a kötvényen, on-line biztosításkötés esetén, az elektronikus módon megküldött igazoláson. Érvényességének feltétele a biztosítási díj megfizetése.

Mikor szolgáltat a biztosító?
A szerződésben meghatározott időintervallumban a biztosító segítségnyújtási szolgáltatója a nap 24 órájában fogadja a hívásokat akár sürgősségi, akár egyéb esetről van szó.

Mikor esedékes a kárkifizetés?
A biztosító a jogosult részére fizetendő kártérítést a biztosítási szerződésben meghatározott összeghatároknak megfelelően, a kárrendezéshez szükséges összes dokumentum (az utolsó dokumentum) beérkezését követő 15 napon belül téríti meg.

Ki dönt arról, hogy milyen kezelése, milyen eljárás szükséges?

Mit jelent a "Keresés, mentés, kimentés?"
Ha utazás, vagy a búvárkodás során káresemény miatt a biztosítottat keresni vagy menteni kell, akkor a biztosító megszervezi a lehető leghatékonyabb segítséget. A biztosító a kötvényben meghatározott mértékig átvállalja a költségeket, és fedezi a felkutatás és a legközelebb fekvő kórházig történő elszállítás igazolt költségeit is.

Mit jelent a "Külföldről való hazaszállítás?"
Ha utazás, vagy a búvárkodás során káresemény miatt azonnali betegszállításra szükséges, akkor a biztosító megszervezi a segélynyújtást, és átvállalja a költségeket. A biztosítási fedezet ilyen esetben kiterjed a speciális helikopteres, vagy repülőgépes betegszállításra is.

Mit jelent a "Szállítás áthelyezés céljával?"
A biztosító megszervezi az utazás, illetve búvártevékenység során a biztosított balesetével, vagy súlyos megbetegedésével kapcsolatos, orvosi szempontból szükséges másik kórházba, lakóhelyre, a lakóhelyhez legközelebbi kórházba történő átszállítást, átvállalja a bizonyíthatóan a betegséggel/sérüléssel, illetve a szállítással kapcsolatos egyéb felmerült költségeket.

Mit jelent a "Kiskorú gyermek, család hazaszállítása?"
Ha az utazás illetve búvártevékenység során a biztosítottal együtt utazó 14 éves kor alatti gyermek(ek)ről a biztosított magatehetetlensége, balesete, vagy súlyos megbetegedése következtében, sem a biztosított, sem a vele együtt utazó, vele közös háztartásban élő családtag nem tud gondoskodni, akkor a biztosító megszervezi, hogy a gyermeket kísérővel az állandó lakóhelyre hazaszállítsák.

Mit jelent az "Orvosi kezelés költségei"?
Ha utazás, illetve búvár tevékenység során a biztosított balesete vagy súlyos megbetegedése következtében kórházi tartózkodás, hiperbár kamrai kezelés, járóbeteg-kezelés stb. válik szükségessé, akkor a biztosító megszervezi az orvosi kezelést, és az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket (orvosi vizsgálat, gyógyszer, ellátás) a kötvényben meghatározott összegig átvállalja. A biztosító nem köteles szolgáltatást nyújtani, ha a kezelés olyan betegségek illetve baleseti következmények miatt válik szükségessé, amelyek a külföldi tartózkodást közvetlenül megelőző hat hónapon belül orvosi kezelés vagy ellenőrzés alatt álltak. Ugyanez vonatkozik az esetleges terhességi panaszokra és a szülésre. Fogászati panasz esetén csak sürgősségi esetben ad fedezetet a biztosító foganként 150 Euróig, maximum 3 fog esetében.

Mit jelent a "Beteglátogatás"?
Ha utazás, illetve búvár tevékenység során a biztosított balesete vagy súlyos megbetegedése következtében 10 napnál tovább tartó kórházi tartózkodás válik szükségessé, akkor a biztosító megszervezi egy személy utazását a kórházi tartózkodás helyszínére, és onnan vissza az állandó lakóhelyére. A biztosító ezen úti-, és szállásköltséget a kötvényben meghatározott összegig átvállalja.

Mit jelent a "Tartózkodás meghosszabbítása"?
Ha utazás, illetve búvár tevékenység során a biztosított balesetet vagy súlyos megbetegedése következtében a biztosított állapota nem teszi lehetővé a megfelelő betegszállítást, és az állandó lakóhelyre való hazautazás nem kezdhető meg az eredetileg tervezett időpontban, akkor a biztosító megszervezi a további kinttartózkodást és biztosítja a szállást.

Mit jelent az "Utazás megszakítása/visszautazás"?
Ha utazást az előre eltervezett időpontnál korábban kell befejezni, mert - a biztosított, vagy a vele közös háztartásban élő családtagja hirtelen, súlyosan megbetegszik, balesetet szenved, vagy elhalálozik, - vagy mert jelentős vagyoni kár fenyeget, akkor a biztosító megszervezi az idő előtti hazautazást. A biztosító a kötvényben meghatározott összegig átvállalja az eredetileg tervezett visszautazás költségein túlmenően felmerülő, a visszautazással kapcsolatos többletköltséget. Amennyiben célhelyszínen hirtelen háború, belső zavargás tör ki, vagy természeti katasztrófa következik be és ezáltal korábban haza kell térni a tervezettnél, a hazaérkezést követően a biztosító 500.000 Ft-ig megtéríti hazautazás költségeit. Ebben az esetben a biztosító nem tudja garantálni az utazás megszervezését, e bejelentési kötelezettség ekkor is terheli a biztosítottat.

Milyen eszközökre, tárgyakra NEM terjed ki poggyászbiztosítás?

Az alábbi tárgyakra NEM terjed ki a poggyászbiztosítás:

 • ékszerek (ideértve a karórát)
 • nemesfémek, drágakövek
 • gyűjtemények
 • művészeti alkotások
 • fizetőeszköz, fizetést helyettesítő bármilyen eszköz (ideértve a készpénzt)
 • bankkártyát, csekket, bármilyen szolgáltatás igénybevételére jogosító utalványt
 • bérletet, menetjegyet)
 • értékpapír, takarékbetét
 • szőrme
 • okmányok
 • sporteszközök
 • hangszerek
 • munkavégzés céljára szolgáló eszközök
 • poggyászt tároló eszközökre (bőrönd, táska stb.)
 • műszaki cikkek (különösen: videokamera, (digitális) fényképezőgép, lap-top, palm-top, mobiltelefon, menedzser kalkulátor)

búvárbiztosítás utasbiztosítás búvár búvárkodás búvárbiztosítás utazás merülés biztosítás

Adatvédelem | Jogi közlemény Copyright ©2007 CLB Független Biztosítási Alkusz Kft.
1065 Budapest, Ó u. 2. - Tel: (1) 999-0620